Tuesday, 10 January 2017

Lowongan Paud Terpadu Amalia Syukra Januaari 2017 Padang

Dibutuhkan :

1. Guru Play Group
2. Pengasuh Anak TPA

Syarat:

1. Berpenampilan Islami
2. Pedidikan: S.1 ( Guru Play Group) SMA ( Pengauh)
3. Usia maksimal 48 tahun

Lamaran diantar langsung Ke Paud Terpadu Amalia Syukra di Jl. Palupuh No. 5 Padang

NB: Paling Lambat 30 Januari 2017
0 comments

Post a Comment